Der er én, der elsker dig

Det er hårdt at skulle igennem forfærdelige situationer. Det er endnu værre, når du skal igennem dem alene og når du føler dig uelsket. Dine venner og familie har måske bare udnyttet dig. Måske får den svære situation dig til at tro, at ingen elsker dig, at der ikke er nogen skulder at græde ud ved og ingen venner, der bekymrer sig om dig. For nogen af jer er situationen endnu værre: Det er ikke bare en illusion, men et faktum, at dine kære har ladt dig i stikken. Men den gode nyhed er, at uanset hvilken situation du befinder dig i, er der stadig én, der venter med åbne arme på at bære dig igennem den, på at høre dig tale, på at elske dig, trøste dig og altid være der for dig. Spekulerer du på, hvem det mon kan være? Det er ingen anden end den, der har skabt dig så omhyggeligt og underfuldt. Det er ham, der flettede dig sammen i din mors liv og giver dit liv mening.

Passer det?

is that trueNår forældre elsker deres børn så højt og har så stor omsorg for det, hvor meget større må så ikke den kærlighed og omsorg være, der kommer fra ham som er livets kilde? Når et sultent barn kommer løbende og beder sin far om et stykke brød, ville han så give ham en sten? Eller hvis barnet beder om en fisk, ville han så give det en slange? Når en menneskelig far med menneskelige begrænsninger elsker dig så meget fra din fødsel af, hvor meget mere så ikke ham, som kendte dig før du overhovedet blev født? Du har måske aldrig hørt ham tale eller mærket hans kærlighed. Men det er ikke nødvendigvis en god grund til at benægte hans kærlighed. Måske har du bare aldrig åbnet dine øjne for ham før. Han, der elsker dig, kan ikke bære at se dig græde. Han kalder dig til at komme til ham, når du er træt og tynget ned af byrder, til at læne dig op af ham og blive trøstet. Og ikke nok med det, han siger også, ’Hvis I bliver i mig, og handler på mine befalinger, så bed om, hvad I vil, og det vil ske.’

Hans kærlighed

his loveStadig ikke overbevist? Tænker du, ’Selv hvis der er en Gud, der har skabt mig, kender han ikke den smerte, jeg oplever’? ’Det er umuligt for ham at forstå mine følelser’? Men han kom jo netop til jorden og levede et liv som di tog mit. Han led under ydmygelser, forræderi, drilleri og had. Han elskede endda de fjender, der udsatte ham for alt det. Han gennemgik hver eneste følelse for bedre at kunne forstå dig, og han rakte dig sin selvopofrende kærlighed ved at give sit liv. På grund af hans kærlighed til dig, valgte han at dø for dig. Han kom for at give dig glæde og liv til fulde. Han er altid hos dig og hans kærlighed er uforanderlig. Han vil aldrig svigte dig.

Hvem er han?

who is he”Vi kan se den usynlige Gud ved at se hans Søn, som er Herre over alt det skabte.” Han er den levende Guds Søn. ”Gud elskede nemlig verden så højt, at han gav sin eneste Søn, for at enhver, der tror på ham, ikke skal gå fortabt, men få det evige liv.” Gud selv vidner om ham fra himlen idet han siger, ”Du er min elskede Søn, og dig er jeg fuldt ud tilfreds med!” Alt, hvad der er skabt, blev til ved ham. For to tusind år siden kom en engel til jomfru Maria og sagde til hende, ”Du vil blive gravid og føde en søn, som du skal give navnet Jesus. ”Hvordan skulle jeg kunne få et barn,” spurgte Maria englen, ”siden jeg er jomfru?” Englen sagde, ”Helligånden vil komme over dig, og hans kraft vil gøre et under i dig. Derfor vil det barn, du skal føde, blive et helligt barn, Guds Søn.” På dette punkt er Jesu fødsel unik. Som Gud havde lovet, fødte hun en søn, og hun kaldte ham Jesus, ham som var, som er, og som bliver verdens frelser.

Liv og lære

life and teachingsDa han var 30, begyndte Jesus at udføre det arbejde, Gud havde bestemt til ham. Han prædikede de gode nyheder, helbredte de syge og vækkede endda de døde til live igen. ”Det var et fantastisk syn. Mennesker som før var stumme, kunne nu tale. Handicappede blev helbredt, lamme gik omkring, blinde kunne se. Folkeskaren blev slået af forundring og lovpriste Israels Gud.” Hans lære var unik og fuld af autoritet. Han sagde, ”Elsk jeres fjender! Gør godt mod dem, som hader jer. Velsign dem, som forbander jer. Bed for dem, som mishandler jer.” Da mange mennesker begyndte at følge Jesus, blev de regerende og religiøse autoriteter misundelige på ham og ville af med ham. Men Jesus selv forudsagde sin død, idet han sagde, at ypperstepræsterne, de skriftlærde og de øvrige jødiske ledere ville udsætte ham for store lidelser, at han ville blive slået ihjel, og at han på den tredje dag ville blive oprejst fra de døde.

Død og opstandelse

death and resurrectionTil sidst blev Jesus anholdt og ført til ypperstepræsten, som var jødernes dommer. De ledte efter falske vidner mod Jesus for at kunne slå ham ihjel. Men de fandt intet, selvom der kom flere falske vidner frem. Til sidst beskyldte de ham for at kalde sig Guds Søn. Så spyttede de ham i ansigtet og slog ham med knytnæver. Som han havde forudset det, blev han dømt til døden af den romerske guvernør. Jesus havde magt til at redde sig selv. Men han valgte at dø, for at vores synder kunne blive tilgivet. Han bar vores synder i sin krop på korset, for at vi kunne leve. ”Han blev gennemboret for vores synder og lemlæstet for vores overtrædelser…” Han døde på korset. Man svøbte hans krop i et stykke stof og lagde ham i en grav. Som han havde forudsagt det, stod han op fra de døde på den tredje dag. Han blev set af mange af sine disciple og da tiden var inde, blev han taget op til Himlen for at være sammen med Faderen.

Modtag hans kærlighed

receive his loveVi har alle sammen syndet imod Gud og fortjener evig død i Helvede. Jesus har betalt prisen for vores synder. Hans død er den ultimative straf for hele menneskehedens synder. Han er den eneste vej til Himlen. Ingen kan komme til Faderen uden gennem ham. For der er én Gud og én mellemmand mellem Gud og mennesker, manden Jesus Kristus. Der findes ikke frelse andre steder end hos Jesus, for der er ingen andre i hele verden, som kan frelse os mennesker. Du skal ikke gøre dig fortjent til at modtage hans kærlighed. Ved Guds nåde er du frelst i kraft af din tro på Kristus. Det er ikke din egen fortjeneste, men en gave fra Gud. Jesus har allerede betalt prisen på korset. Det eneste, du behøver gøre, er at indrømme, at du er en synder, omvende dig og trop å, at Jesus Kristus har betalt prisen for din synd på korset. Hvis du ærligt kan sige: ”Jesus er herre i mit liv”, og hvis du i dit hjerte tror på, at Gud oprejste Jesus fra de døde, så får du evigt liv.

Vil du modtage Jesus Kristus som din personlige frelser?

Tag beslutningen

Næste skridt