purpose of life

Formålet med livet

Har du nogensinde tænkt over, hvad du egentlig bestiller her på jorden? Har du nogensinde spurgt dig selv, “Hvad er formålet med mit liv?” Vores liv på jorden er kort. Og når nu vores liv skal slutte en dag, hvad er det så, vi lever for? Hvad er formålet med livet? Er der overhovedet nogen virkelig mening med det hele? Hvis du stiller dig selv disse spørgsmål, er du kommet til det rigtige sted. Det, at kende formålet med sit liv, er det vigtigste i ethvert liv. Har du lyst til at finde ud af, hvad formålet med dit liv er? Så læs videre!

 

Gud skabte os og velsignede os

god created and blessed usI begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Han har skabt alt på jorden, og vigtigst af alt har han skabt mennesket, så det ligner ham. Menneskets skabelse var særlig i Guds øjne. Han skabte mennesket som mand og kvinde. Gud formede mennesket af jordens støv og blæste livsånde i dets næsebor, så det blev et levende væsen. Gud elskede mennesket- Han velsignede dem og sagde, ”Formér jer og bliv mange, bred jer over hele jorden og tag den i besiddelse!” Selv om Gud skabte mennesket så det lignede ham, gav han det en fri vilje. Men mennesket misbrugte den frie vilje og trodsede Gud.

 

Synden skilte os fra Gud

sin separated us from godGennem de allerførste menneskers trods, kom synden ind i verden. Menneskenes ondskab voksede, så de hele dagen kun tænkte onde tanker. Synden skilte mennesket fra Gud. Begrebet ’synd’ dækker over tanker og handlinger, som er Gud imod. Vi har jo alle svigtet og lever ikke op til Guds høje standard. Intet menneske er så godt, at det altid handler rigtigt og aldrig synder. Da der blev mere og mere synd, glemte mennesket efterhånden Gud. Adskillelsen mellem Gud og mennesket blev større, og det gjorde synden også. Syndens løn er død. Det er en evig død i Helvedet, mennesket fortjener for dets synder.

 

Jesus Kristus betalte for vore synder

jesus christ paid for our sinsMenneskets genoprettelse fra synden krævede et perfekt offer. Således blev Jesus Kristus, Guds Søn, født ind i verden som menneske. Gud elskede nemlig verden så højt, at han gav sin eneste Søn, for at enhver, der tror på ham, ikke skal gå fortabt, men få det evige liv. Jesus blev den formidler, der kunne bygge bro over kløften mellem Gud og mennesker. Der er nemlig kun én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Jesus Kristus. Han led og døde for vore synder, som det stod skrevet. Han blev begravet, og han stod op igen på den tredje dag.

 

At modtage Jesus som vores frelser

receiving jesus as our saviourGud vil, at alle skal undslippe evig fordømmelse i Helvede. Jesu død frelser os fra syndens bånd, og hans opstandelse giver os nyt liv. Jesus er den eneste frelse fra døden, Gud har givet os. Han er den eneste vej til himmelen. Ingen kan komme til Gud Fader uden gennem Jesus. Det, at tage imod Jesus i dit liv kræver ikke, at du skal gøre noget. For at tage imod Jesus som din personlige frelser, skal du indrømme, at du er en synder, omvende dig og tro på Ham. Hvis du ærligt kan sige: ”Jesus er herre i mit liv”, og hvis du i dit hjerte tror på, at Gud oprejste Jesus fra de døde, så får du evigt liv.

Vil du tage imod Jesus Kristus som din personlige frelser?

Tag beslutningen